Folevej 47   |   DK-6510 Gram   |   T +45 73 84 51 00   |   
   |   
Besøg os på facebook
Print  |   Sitemap

Betingelser for udsendelse af nyhedsbreve

 

Tak for din interesse for vores nyhedsbrev.
Ved din tilmelding accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.
Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os:

PE-Redskaber A/S, Folevej 47, 6510 Gram, indeholdende nyheder om nye produkter, projekter, events m.v.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det ”unsubscribe” link, der medfølger hvert nyhedsbrev.

 

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til
Når man tilmelder nyhedsbrevet afgiver man typisk mailadresse, navn, e-mail og evt. postnummer.
Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet personligt.
Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system i anonymiseret form. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.
Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.
Vi ønsker med vores nyhedsbrev at skabe interesse om vores virksomhed.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet, hvorefter de slettes – forudsat at vi i den mellemliggende periode ikke har leveret produkter til dig omfattet af vores udvidede garantiordning. I så fald vil vi være berettiget til at opretholde din registrering, således at vi kan imødekomme vores garantiforpligtelser overfor dig.  Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os (og vores databehandler, hvis vi gør brug af en sådan til udsendelse af nyhedsbrevene).

 

Videregivelse
Vi udveksler dine oplysninger med firmaet Co3, idet de forestår udsendelse af nyhedsbrevene for os.

 

Overførsel af oplysninger til 3. lande 
Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

 

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.
Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.
Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.
Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk