Folevej 47   |   DK-6510 Gram   |   T +45 73 84 51 00   |   
   |   
Besøg os på facebook
Print  |   Sitemap
Du er her:  

PE-RemoteCare

 

PE-RemoteCare - Systemet til overblik, service og vedligehold


Flere og flere ting i vores hverdag tilknyttes IOT (internet of things). Hos PE-Redskaber har vi siden midten af 2012 arbejdet målrettet med dette. Med en webbaseret redskabsdatabase kan PE-Redskaber nu tilbyde en endnu bedre service til skoler, efterskoler og idrætsforeninger.

Vi kalder systemet PE-RemoteCare.

 

 

Med denne webbaserede redskabsdatabase kan vi nu tilbyde en endnu bedre service til skoler, efterskoler og idrætsforeninger.

Mængden af gymnastikredskaber og springanlæg er steget markant det sidste årti, og der er mange forskellige redskaber i redskabsrummene.

Den løbende udskiftning af instruktører, lærere, redskabsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer gør det vanskeligt at opretholde den vigtige viden om gymnastikredskabernes antal, værdi, alder, tilstand, brugervejledninger og eventuel slidtage.

Dette gør PE-Redskaber nu noget ved med PE-RemoteCare.

Det bliver lettere for efterskolen, foreningen eller hallens ledelse, lærer/instruktører eller pedeller at overskue det samlede antal redskaber og ny-værdien af aktiver i redskabsrummet via PE-RemoteCares samlede oversigt.

PE-RemoteCare håndterer alle redskaber uanset fabrikat.
Desuden bliver det nemmere, og på sigt billigere, løbende at vedligeholde, reparere og udskifte eventuelle gymnastikredskaber og springanlæg.

Det er vores erfaring at flere foreninger, haller og skoler er underforsikrede i tilfælde af skade – for eksempel vandskade og brandskade, eller hvem har forsikret det og er det overhovedet forsikret...

PE-RemoteCare kan oplyse om nypris-værdier samlet eller enkeltvis på de redskaber som skolen, foreningen eller hallen ejer. Disse oplysninger kan let videresendes til forsikringsselskabet, som hermed straks har nypris-værdi, antal, alder og lokation. 

Med PE-RemoteCare er det let for instruktører at indsamle data over jeres redskaber og evt. anmelde en skade eller søge andre oplysninger.

Alle redskaber bliver gennemgået på stedet af PE-Redskaber. Redskaberne får en mærkat påsat med QR-kode og et ID-nummer.

Med en mobil-enhed skal man blot scanne QR-koden og taste ID-nummeret, som står på redskabet. Herefter beskrives skaden og et billede af skaden, kan nemt uploades.

Denne information sendes automatisk til den redskabsansvarlige i foreningen, på skolen eller i hallen.

Den redskabsansvarlige kan omgående se hvilket redskab det drejer sig om, hvor det er placeret og hvor gammelt det er.

Herefter kan den redskabsansvarlige hurtigt beslutte hvad der skal gøres eller spørge om råd og vejledning hos PE-Redskaber via PE-RemoteCare.

Med PE-RemoteCare vil du nemt via din mobil-enhed kunne hente brugermanualer, inspirationsvideoer af redskabsopstillinger og finde reparationsvejledninger.

Med den brugertilpassede profil vil man også nemt kunne bestille reservedele, hvis dette ønskes muligt.

Video af redskabsopstillinger vil løbende blive opdateret i systemet.

PE-Redskaber kommer på besøg hos jer og registrerer og kategoriserer jeres gymnastikredskaber og springanlæg.

Vi tilbyder en årlig gennemgang og kontrol af jeres redskaber og springanlæg.

Disse besøg giver i samarbejde med en redskabsansvarlig et godt overblik over tilstanden på jeres udstyr.

Via den samlede oversigt over redskaber og springanlæg bliver det nu muligt for efterskolens, foreningens eller hallens ledelse at få et godt beslutningsgrundlag til planlægning af fremtidige tiltag i forbindelse med vedligehold, udskiftning og nyindkøb.

Med PE-RemoteCare er det muligt at få et budget over vedligehold og nyindkøb 5 år frem. Dette budget fornyes hvert år i samarbejde med skolen, foreningen eller hallen.

PE-RemoteCare opdateres automatisk løbende, således at man altid har den nyeste version.

Du kan læse mere om PE-RemoteCare ved at downloade en brochure her.