Montage & renovering

Montage

Vores montageteam udfører et professionelt håndværk med vægt på kvalitet. Vi monterer ud fra målsætningen om at etablere holdbare løsninger, som vores kunder kan få glæde af i mange år. 

Renovering

PE-Redskaber er kendt for at udvikle og producere springgrave i høj kvalitet, men mange års brug af springgravene kan betyde renovering på et eller andet tidspunkt. Vi reparerer og renoverer ikke blot springgrave, som er købt hos PE-Redskaber, men også springgrave af andre fabrikater. Derudover reparerer og renoverer vi alt vedrørende Fast-Tracks og nedbyggede stortrampoliner, bl.a. kantpuder, skumpuder, selesystemer og lifte. 


Din sikkerhed er vores ansvar

For os er brugernes sikkerhed altafgørende. Derfor har vi taget alle de nødvendige forholdsregler for at gøre vores springgrave så sikre som overhovedet muligt.

Alle vores kantpuder er fastmonteret på gulvet, så gymnasten ikke risikerer at falde ned i hullet

Kantpuderne er med fast skum, som sikrer, at gymnasten ikke træder igennem til gulvet

Alle samlinger er udført, så fingre og tæer ikke kan komme ind under og hænge fast

Trampolinstoppet er kun 9.2 mm bred, hvilket giver mulighed for at eksempelvis trampolinen kan placeres meget tæt på skumpuden
Sikkerhedskantpuden for enden af skumpuden forhindrer, at gymnasten ramler ind i gulvlemmen ved for langt et spring

Kantpuden forhindrer, at et barn kan falde ned mellem gulvlemmen og skumpuden

Stor plade i fuld højde i A-hullet umuliggør, at personer kan kravle eller falde ned ved siden af gulvlemmen
Efter anbefaling fra Arbejdstilsynet har vi desuden valgt at montere et ekstra sikkerhedssystem som standard i alle springgrave:

Alle lifte er monteret med en ekstra sikkerhedsskærm omkring wirehjulene for at minimere risikoen for tilskadekomst, hvis springgraven ikke betjenes som anført af PE-Redskaber

Strømmen kobles automatisk fra, hvis en person stiger ned under trampolin og/eller skumpude - systemet skal herefter genstartes af pedel/halinspektør eller anden uddannet

Ved rengøring/service sættes "montørnøglen" i nøgleboksen nede i hullet - den forhindrer genstartsfunktionen oppe i hallen, hvilket vil sige ingen drift, mens der er personer i hullet!

Efter rengøring/service genstartes systemet oppe i hallen og betjeningspanelerne kan igen benyttes for løft af puder m.m.

CE-mærkning

PE RemoteCare

Systemet til overblik, service og vedligehold

Kontakt Chris idag for at høre mere.