PE-Redskaber - Turnapparater i særklasse

PE-Redskaber ble grunnlagt i 1992 med et mål om å utvikle og designe turnapparater av høy kvalitet og samtidig hjelpe turnere med å oppnå ytelse på et høyere nivå.

Vi legger stor vekt på å utvikle nye apparater. For å kunne utvikle nye, funksjonelle og effektive turnapparater, er det viktig å både kjenne til og følge med i turnens verden. Derfor har de aller fleste av våre ansatte turnbakgrunn og er enten tidligere eller aktive turnere.


Hos PE-Redskaber har vi daglig kontakt med flere brukere av våre apparater, noe som betyr at vi får innspill og erfaringer med kundenes bruk av apparatene, deres tanker og behov. Vi sier aldri nei til individuelle kundeoppdrag, noe som resulterer i nye, spennende ideer og inspirasjon. For oss er det viktig å se muligheter fremfor begrensninger når det kommer til å tenke nytt – og til tider på utsiden av boksen.

Det er ikke bare fra Danmark vi får inspirasjon – vi lar oss også inspirere av impulser fra hele verden og fra mange andre idrettsgrener enn bare turn.