PE RemoteCare

Varför PE RemoteCare? 

Mängden gymnastikredskap och hoppanläggningar har ökat betydligt under det senaste decenniet, och det finns många olika typer av redskap i redskapsrummen. Den ständiga omsättningen av instruktörer, lärare, redskapsansvariga och styrelseledamöter gör det ofta svårt att upprätthålla den viktiga kunskapen om antal, värde, ålder, skick, bruksanvisningar och eventuellt slitage av gymnastikredskap, vilket är ytterst aktuellt under gymnastiken. Försäkring av utrustning, men även viktigt för styrelsen och användarna, till exempel. Tiden kan ofta också spela en viktig roll när det gäller var du ska prioritera din energi. 

Med det beprövade och innovativa servicesystemet PE RemoteCare, gör PE-Redskaber det enkelt för ledningen för skolor, föreningar eller hallar, lärare/instruktörer, vaktmästare m.m. att samla in data och få en överblick över antalet redskap och deras placering, värde, ålder och service. Samtidigt kan du reagera snabbt när skador rapporteras och enkelt få tillgång till information som användarmanualer, instruktioner och reservdelslistor. Då kan du med gott samvete lägga din energi på gymnasterna och gymnastiken och låta systemet hjälpa dig med denna uppgift i stället. Du bestämmer själv om du vill ha hjälp av PE-Redskaber eller om du vill hitta en lösning själv.


Systemet för översikt, service och underhåll

Vi hanterar alla redskap oavsett fabrikat

PE RemoteCare hanterar all redskap, oavsett fabrikat, vilket gör det enklare och billigare att löpande underhålla, reparera och byta ut gymnastikredskap och hoppanläggningar. Samtidigt är det en lösning där hållbarhet - och omsorg om miljön - står i fokus. 


En enkel väg till god service

Alla redskap kontrolleras av PE-Redskaber och ett klistermärke med en QR-kod och ett ID-nummer fästs. Med en mobil enhet är det bara att skanna QR-koden och ange det ID-nummer som finns utskrivet på enheten för att få tillgång till information eller anmäla en skada. 


Om det rör sig om ett skadeanmälan beskrivs skadan efter skanningen och en bild av skadan laddas upp. Informationen skickas automatiskt till skolans, föreningens eller hallens redskapsansvarige, som kan se vilken utrustning som är inblandad, var den finns och hur gammal den är. Alla uppgifter som bidrar till att förenkla processen för vad man ska göra och var man kan söka råd och vägledning via PE RemoteCare.Vedersø Idrætsefterskole

Lösningar och omdömen

Vedersø Idrætsefterskole erbjuder olika typer av gymnastik, vilket kräver många typer av redskap - de behövde en bra överblick över antalet produkter, värde, ålder, service, instruktioner, reservdelar och snabb respons vid skador.

Fördelar med PE RemoteCare

PE RemoteCare är ett servicesystem som ger bättre överblick och förenklar vardagen.

Samlad översikt över antalet redskap och deras placering, om skolan/hallen eller föreningen har flera platser.

Se vem som äger det aktuella redskapet och skriv direkt till den ansvariga personen via systemet.

Översikt över uppgifter om redskap, som värde, ålder, skick m.m., vilket också är mycket relevant vid försäkring av redskapen. Vi konstaterar att många är underförsäkrade eller inte alls försäkrade.
Bedömning av redskapens skick och dialog med rådgivare/konsult från PE-Redskaber om underhåll, reparationer och eventuella nyinköp för den framtida budgeten, som gäller fem år framåt.
Fokus på snabba insatser efter skadeanmälan för att minimera tiden från skada till användning.
Bruksanvisningar för användning av redskapen, som också enkelt kan skickas till e-post eller skrivas ut via en smartphone.
Se reservdelslistor för redskap med möjlighet att beställa direkt online.
Systemet optimeras kontinuerligt och uppdateras med nya funktioner.
Möjlighet till halvårs- eller helårsbesiktning av konsult från PE-Redskaber.

Kontakta Asger i dag för att få veta mer.