Försäljnings- och leveransvillkor vid privata köp

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för privatpersoner om inte annat skriftligen avtalats. Försäljnings- och leveransvillkoren lämnas ut tillsammans med inlämnande av anbud eller lämnas vid ingående av avtal och försäljnings- och leveransvillkoren anses vara en del av avtalet.


Betalningsvillkor

PE-Redskaber tar emot betalning med Dankort / VISA-Dankort, MasterCard och American Express samt MobilePay. Betalning dras först från ditt konto när varan skickas. Om betalning sker med MasterCard eller American Express debiteras en transaktionsavgift på 2 % av köpeskillingen.


PE-Utility krypterar all din kortinformation med det så kallade SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Det innebär att obehöriga inte kan läsa ditt kortnummer eller annan information under transaktionen med PBS.


Om du är kund hos Danske Bank kan Danske Netbetaling användas, utan extra kostnad för dig som kund.


Leveransvillkor

PE-Redskaber ordnar leverans med antingen Danske Fragtmænd alla vardagar eller med GLS (om inget annat anges) till mottagaren på det datum som önskas i beställningen. Snabb leverans förutsätter dock att Danske Fragtmænd eller GLS följer dag-till-dag leverans. Om förseningar uppstår hos Danske Fragtmænd eller GLS kommer detta på motsvarande sätt att försena leveransen i förhållande till önskat leveransdatum. GLS kvalitetsmål för leveranssäkerhet är minst 97 % för brevpaket och minst 99 % för paketpost. Observera dock att dessa procentsatser är genomsnittliga och kan täcka stora lokala och tidsbegränsade variationer.


PE Tools kan inte hållas ansvarigt för förseningar hos GLS. Vid mycket försenad (flera dagar) eller avgjort utebliven leverans skickar PE-Utility givetvis en ny leverans utan kostnad.


Leverans till Bornholm och vissa småöar omfattas inte av Danske Fragtmænd eller GLS mål om dag-till-dag leverans då försändelser till dessa områden i vissa fall kan pågå 2 dagar. Leverans till Färöarna och Grönland debiteras ett annat fraktpris. PE Tools är alltid baserade på dag-till-dag leverans. Som kund kan du välj leveransdatum en dag tidigare för att kompensera för detta. Om din beställning levereras av en speditör kommer chauffören troligen att använda en pallvagn. Det är därför nödvändigt att det finns en vägtålig yta, såsom asfalt, betong eller släta plattor.


Om du inte har ett trafiksäkert underlag kommer speditören att placera försändelsen där han bedömer att den är säker att lossa.


Tillfartsvägen till avlastningsplatsen ska röjas med en markfrigång på 4 meter. Likaså ska vägens bredd och beskaffenhet i övrigt vara av sådan karaktär att lastbilen (12-14 meter lång) kan ta sig upp på den utan problem.


Om speditören bedömer att ovanstående krav inte har uppfyllts kommer varan att returneras till närmaste fraktcenter. Varan kan i efterhand levereras eller hämtas efter överenskommelse. Om extra körning av något slag ska genomföras står mottagaren/köparen för alla fraktkostnader utifrån transportörens standardprislista.


Viktigt: Om du kan förutse problem med lossning eller tillträdesförhållanden vid beställning, vänligen kontakta PE-Redskaber för att ordna ytterligare information.


Leveranstid

Vi levererar 1-2 arbetsdagar efter att vi registrerat betalningen. Har du önskemål om att få det levererat på ett speciellt datum är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer då att sträva efter att leverera varan på önskat datum.


Klagorätt

PE-Redskaber ger 2 års reklamationsrätt från mottagandet av produkten, i enlighet med den danska köplagen, som omfattar tillverknings- och materialfel som upptäcks vid normal användning av produkten. Reklamationsrätten omfattar inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller otillåtna ingrepp. Klagomål om fel och brister, som bör upptäckas vid sedvanlig undersökning av produkten, ska omedelbart anmälas till PE-Redskaber. Varan ska i efterhand, inom 5 dagar, returneras för reparation, byte eller efter överenskommelse i förekommande fall. kreditera. I samband med reklamationsärenden står PE-Redskaber för returkostnader i skälig omfattning.


Ansvar för defekter

Skulle det föreligga ett rättsligt relevant fel i en levererad vara är PE-Redskaber ensamt ansvarig för själva felet och köparen kan endast kräva reparation, proportionellt avslag eller kräva omleverans enligt köplagens regler. Det tas forbehold om at fargenyanser kan forekomme. PE-Utility ansvarar inte för några. indirekta förluster eller derivatförluster, inklusive rörelseförluster, eller andra anspråk från en ev tredje part.


Reklamationer och returer

Vid fel, brister eller ev missade leveranser, vänligen kontakta:

PE-Redskaber A/S

Folevej 47, Fole

6510 gram

Tel .: 73 84 51 00

E-post: salg@pe-redskaber.dk


Retur av varor sker även till denna adress. Observera att vi inte tar emot paket skickade med post. postförskott. Returer kan även ske genom att vägra mottagande eller överlämna varan personligen hos oss. Det är inget krav, men expeditionen främjas om adekvat information följer med paketet - till exempel kopia av orderbekräftelse, registreringsnummer och kontonummer för bankkontot, till vilket återbetalning kan göras, kopia av ev. tidigare korrespondens etc.

Återbetalning

Vid överenskomna dekorer, returvaror eller förbetalda varor, som avbeställs före avsändning, ska det ske hel eller delvis återbetalning av köpeskillingen. Återbetalning sker vanligtvis alltid via banköverföring och PE-Redskaber behöver därför uppgifter om registreringsnummer och kontonummer för ditt bankkonto. Denna information är inte känslig och kan enkelt lämnas pr. e-post eller annan traditionell form av korrespondens.


Ångerrätt

Vägledning om ångerrätt för avtal:

Enligt konsumentavtalslagen har du rätt att få en rad uppgifter, bl.a om ångerrätten och om den beställda varan. Information om den beställda varan framgår av orderbekräftelsen. Information om ångerrätt finns i formuläret nedan. Du kan även ladda ner formuläret här.


Ångerperiod:

Ångerfristen är 14 dagar.

Tidsfristen räknas från det att varan mottagits.

Om tidsfristen går ut på en allmän helgdag, lördag, grundlagsdag, julafton eller nyårsafton kan du vänta till följande vardag.


Varan kan returneras efter användning, vilket är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar. Dock med det förbehållet att du ansvarar för en ev försämring av produktens värde, som beror på annan hantering av produkten än vad som är nödvändigt för att testa den på normalt. Se.


Hur ångrar du dig:

Innan ångerfristen löper ut ska du genom ett otvetydigt uttalande meddela företaget att du har ångrat avtalet. Om du vill lämna detta meddelande skriftligen - t.ex. per brev eller e-post – skicka helt enkelt anmälan innan deadline. Vill du säkra bevis på att du har ångrat dig i tid kan du t.ex. skicka brevet med rekommenderat brev och behåll postkvittot.


Du står för kostnaden för att returnera varan och varan ska returneras senast 14 dagar efter det datum du meddelat att du ångrat avtalet. Ångerformulär fylls i och returneras om ångerrätten utnyttjas.


Meddelande om att du ångrat avtalet ska lämnas till:

PE-Redskaber A/S

Folevej 47

6510 gram

sales@pe-redskaber.dk

Tel. +45 73 84 51 00


Information om överklagandemöjligheter

Ett klagomål om en produkt eller tjänst som köpts av oss kan lämnas till: Danska Konkurrens- och Konsumentstyrelsens Center for Klagomålslösning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Du kan klaga till Center for Complaint Resolution via www.forbrug.dk. Europeiska kommissionens klagomålsportal online kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomål kan lämnas här - http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress salg@pe-redskaber.dk