PE-Redskaber - gymnastikredskap i en klass för sig

PE-Redskaber grundades 1992 med målet att utveckla och designa gymnastikredskap av hög kvalitet och samtidigt hjälpa gymnaster att uppnå en högre prestationsnivå.

Vi värdesätter utvecklingen av nya redskap. För att utveckla nya, funktionella och effektiva gymnastikredskap är det viktigt att känna till och följa gymnastikvärlden. Därför har de allra flesta av våra anställda en bakgrund inom gymnastik och är antingen tidigare eller aktiva gymnaster.

Hos PE-Redskaber har vi daglig kontakt med många användare av våra redskap, vilket innebär att vi får återkoppling och erfarenhet av våra kunders användning av gymnastikredskap, deras tankar och behov. Vi tackar inte nej till enskilda uppdrag som leder till nya, spännande idéer och inspiration. För oss är det viktigt att se möjligheter snarare än begränsningar när vi tänker nytt - och ibland utanför boxen.

Det är inte bara från Danmark som vi får inspiration - vi får inspiration från hela världen och från många andra idrottsgrenar än gymnastik.