PE RemoteCare

Hvorfor PE RemoteCare? 

Mængden af gymnastikredskaber og springanlæg er steget markant det sidste årti, og der er mange forskellige redskaber i redskabsrummene. Den løbende udskiftning af instruktører, lærere, redskabsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer gør det ofte vanskeligt at opretholde den vigtige viden om gymnastikredskabernes antal, værdi, alder, tilstand, brugervejledninger og eventuel slidtage, hvilket bl.a. er ekstrem aktuelt ifm. forsikring af redskaber, men også vigtigt for eksempelvis bestyrelsen og brugerne. Tiden kan ofte også spille en vigtig rolle ift. hvor man skal prioritere at bruge sin energi. 

Med det gennemtestede og innovative PE RemoteCare service system gør PE-Redskaber det 
let for efterskolen, foreningen eller hallens ledelse, lærere/instruktører, pedeller mm. at indsamle data og få overblik over antal redskaber og deres lokation, værdi, alder og serviceeftersyn. Samtidig med opnå hurtig reaktion ved anmeldelse af skade og nemt tilgå oplysninger som brugsanvisninger, vejledninger og reservedelslister. Så kan man med god samvittighed bruge energien på gymnasterne og gymnastikken og i stedet lade systemet hjælpe med denne opgave. Man bestemmer selv om man ønsker hjælp af PE-Redskaber eller selv finder en løsning.


Systemet til overblik, service og vedligehold

Vi håndterer alle redskaber uanset fabrikat

PE RemoteCare håndterer alle redskaber uanset fabrikat, hvor det på længere sigt både bliver nemmere og billigere at vedligeholde, reparere og udskifte eventuelle gymnastikredskaber og springanlæg løbende. Samtidig er det løsning, hvor bæredygtighed - og omtanke for miljøet er i fokus. 

En let vej til god service

Alle redskaber bliver gennemgået af PE-Redskaber og får påsat en mærkat, der indeholder en QR-kode og et ID-nummer. Med en mobil-enhed skal man blot scanne QR-koden og taste ID-nummeret, som står på redskabet, hvis man vil have adgang til oplysninger eller evt. anmelde en skade. 


Ved skadeanmeldelse beskrives skaden efter scanning, hvorefter billede af skaden uploades. Informationen bliver automatisk sendt til skolens-, foreningens-, eller hallens redskabsansvarlige, som kan se, hvilket redskab det drejer sig om samt lokation og alder. Alt sammen data, der medvirker til at forenkle processen om, hvad der skal gøres og hvor man via PE RemoteCare kan søge råd og vejledning.Vedersø Idrætsefterskole

Løsning og udtalelser

Vedersø Idrætsefterskole tilbyder forskellige gymnastikformer, hvilket kræver mange typer redskaber - de havde brug for et godt overblik over antal produkter, værdi, alder, serviceeftersyn, brugsanvisninger, reservedele og hurtig reaktion ved skade.

PE RemoteCare fordele

PE RemoteCare er et service system, som giver et bedre overblik og forenkler hverdagen.

Samlet oversigt over antal redskaber og deres lokationer, hvis skolen/hallen eller foreningen har flere lokationer.

Se hvem, der ejer det aktuelle redskab og skriv direkte til den ansvarlige via systemet.

Overblik over data på redskaber såsom værdi, alder, tilstand mm. som desuden er yderst relevant ifm. forsikring af redskaberne. Vi oplever, at mange er underforsikrede eller slet ikke forsikrede.
Vurdering af redskabernes tilstand og dialog med rådgiver/konsulent fra PE-Redskaber omkring vedligehold, reparationer og evt. nyindkøb til fremtidig budget, som gælder 5 år frem.
Fokus på hurtig reaktion efter skadeanmeldelse, så tiden fra skade til anvendelse minimeres.
Brugsanvisninger over redskaber, som desuden nemt kan videresendes til e-mail eller printes ud via smartphone.
Se reservedelslister over redskaber med mulighed for direkte, online bestilling.
Systemet bliver løbende optimeret og opdateret med nye tiltag.
Mulighed for halvt- eller helårligt eftersyn af en konsulent fra PE-Redskaber.

Kontakt Asger idag for at høre mere.