Nedbyggede Fast Tracks

En Fast Track er en genial springbane, som giver et hurtigt og spændstigt afsæt med mulighed for mange gentagelser af et spring. Fast Track fås i valgfri længde og med standard- eller Ross-dug. Den kan desuden leveres med justerbar hårdhed og låsesystem.

Unikt låsesystem og mulighed for at justere hårdheden

Pantenteret låsesystem

Det patenterede låsesystem på en Fast Track forhindrer utilsigtet brug, når en instruktør ikke er tilstede. Når Fast Track'en er låst, er det ikke muligt at springe på den.

Automatisk justering 

Justér automatisk hårdheden på Fast Track'en. PE-Redskaber gør det muligt at justere rammen udelukkende ved at trykke på en knap!


Flemming Efterskole

Løsning og udtalelser

Efterskolen, der har vedvarende fokus på optimering af faciliteter i et springcenter til 10 mio., har valgt en lignende løsning.

Din sikkerhed er vores ansvar

For os er brugernes sikkerhed altafgørende. Derfor har vi taget alle de nødvendige forholdsregler for at gøre vores springgrave så sikre som overhovedet muligt.

Alle vores kantpuder er fastmonteret på gulvet, så gymnasten ikke risikerer at falde ned i hullet

Kantpuderne er med fast skum, som sikrer, at gymnasten ikke træder igennem til gulvet

Alle samlinger er udført, så fingre og tæer ikke kan komme ind under og hænge fast

Trampolinstoppet er kun 9.2 mm bred, hvilket giver mulighed for at eksempelvis trampolinen kan placeres meget tæt på skumpuden
Sikkerhedskantpuden for enden af skumpuden forhindrer, at gymnasten ramler ind i gulvlemmen ved for langt et spring

Kantpuden forhindrer, at et barn kan falde ned mellem gulvlemmen og skumpuden

Stor plade i fuld højde i A-hullet umuliggør, at personer kan kravle eller falde ned ved siden af gulvlemmen
Efter anbefaling fra Arbejdstilsynet har vi desuden valgt at montere et ekstra sikkerhedssystem som standard i alle springgrave:

Alle lifte er monteret med en ekstra sikkerhedsskærm omkring wirehjulene for at minimere risikoen for tilskadekomst, hvis springgraven ikke betjenes som anført af PE-Redskaber

Strømmen kobles automatisk fra, hvis en person stiger ned under trampolin og/eller skumpude - systemet skal herefter genstartes af pedel/halinspektør eller anden uddannet

Ved rengøring/service sættes "montørnøglen" i nøgleboksen nede i hullet - den forhindrer genstartsfunktionen oppe i hallen, hvilket vil sige ingen drift, mens der er personer i hullet!

Efter rengøring/service genstartes systemet oppe i hallen og betjeningspanelerne kan igen benyttes for løft af puder m.m.

CE-mærkning

PE RemoteCare

Systemet til overblik, service og vedligehold

Kontakt Chris idag for at høre mere.