Vi kender vores CO2 aftryk og tager handling

Hos PE-Redskaber A/S er vi stolte over at have deltaget i Dansk Industris (DI) Klimaklar SMV-projekt, støttet af bl.a. Industriens Fond. Som en af de første 50 virksomheder ud af 8500 i Danmark har vi fået en dybdegående forståelse af vores CO2-aftryk. Dette kendskab gør os i stand til at tage konkrete skridt mod at reducere vores udledninger.


Projektets Grundlag

Vores arbejde i projektet bygger på Greenhouse Gas Protocol (GHG protokollen), som er den førende internationale standard for kvantificering og rapportering af CO2-udledninger. GHG, etableret af WRI og WBCSD i slutningen af 1990'erne, er et globalt standardværktøj til måling og rapportering af CO2-udledninger fra både private og offentlige sektorer, værdikæder og klimahandling.

GHG opdeler CO2-udledninger i Tre Scopes

  • Scope 1: Direkte udledninger fra vores egne processer, herunder forbrænding af brændsler til fremstilling og forarbejdning af materialer samt transport af materialer og produkter i vores egen transportflåde.
  • Scope 2: Indirekte udledninger fra forsynet energi, som omfatter produktion af el, fjernvarme og køling, som vi køber og forbruger fra det forsynede energinet. En lokationsbaseret metode anvendes til beregning af CO2-udledningen fra elforbruget, hvor Energinet's Miljødeklaration anvendes.
  • Scope 3: Andre indirekte udledninger fra vores værdikæde, både opstrøms og nedstrøms. Dette inkluderer udledninger forbundet med udvinding og forarbejdning af råmaterialer og andre produkter og services, som vi køber og forbruger.


Hvad har vi baseret vores beregninger på?

Måling af vores CO2-aftryk er foretaget med afsæt i Erhvervsstyrelsens CO2-beregningsværktøj, som benytter Klimakompasset.


Emissionsfaktorer

Emissionsfaktorerne, vi bruger, stammer fra Energinet, mens vores indkøb er baseret på data fra Exiobase. Disse kilder sikrer, at vores beregninger er præcise og opdaterede.


Sensitivitetsanalyse

Vi har udført en sensitivitetsanalyse for visse varegrupper ved brug af Exiobase og Ecoinvent. Dette giver os en bedre forståelse af, hvordan forskellige faktorer påvirker vores samlede CO2-aftryk.


Reduktionsmål

Vores reduktionsmål er fastlagt i overensstemmelse med Science-Based Targets initiative (SBTi) og specifik vejledning for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). SBTi kræver, at SMV’er reducerer deres Scope 1 og 2 udledninger med 50% inden 2030 sammenlignet med 2018. Hos PE-Redskaber A/S vil vi allerede i 2024 mere end indfri disse mål ved at reducere Scope 1 med ca. 55% og konverteret Scope 2 med 100% til grønne certifikater (grøn strøm).


Projektet har været delt op i tre faser:

  1. Konceptudviklingsfase: Vi begyndte med at fastlægge, hvordan vi kunne opstille vores CO2-aftryk og udvikle handlingsorienterede reduktionsplaner. Dette gav os et klart overblik over vores nuværende klimaaftryk og hjalp os med at identificere mulige tiltag for at reducere det.

  2. Individuel rådgivningsforløb: I denne fase arbejdede vi konkret med vores klimamålsætninger. Vi modtog skræddersyet rådgivning, der hjalp os med at implementere effektive tiltag. Dette gjorde det muligt for os at tage de nødvendige skridt for at opnå vores mål.

  3. Vidensdeling: Den sidste fase fokuserede på at dele erfaringer og viden fra projektet. Vi deltog i cases, webinarer, roadshows og en afsluttende konference, hvor vi kunne dele vores erfaringer og lære af andres.Science-Based Target Initiativ

Reduktionskrav:

Ifølge SBTi's reduktionsvej for SMV’er kan vores virksomhed definere reduktionsmål for Scope 1 og 2 udledninger under 1,5°C målsætningen. Dette kræver en 50% absolut reduktion i 2030 sammenlignet med 2018. Som nævnt tidligere vil vi allerede i 2024 nå dette mål.


Monitorering og Reduktion:

Reduktion af Scope 3 (absolut eller relativ) er en forudsætning for SBTi. Vi har fokus på at sænke udledninger fra vores egne transportmidler, fx ved at konvertere til elbiler når det er muligt, hvilket udnytter emissionsfaktoren for el relativt meget mod 2030.


Fremskrivning:

Under et BAU-scenarie er proaktive reduktionstiltag for Scope 1 og 2 nødvendige (initieret i 2023). Vi arbejder aktivt på disse tiltag for at sikre, at vi når vores ambitiøse mål.

Vi er stolte af vores deltagelse i Klimaklar SMV og ser frem til at fortsætte vores arbejde med bæredygtighed. Med en klar vej og et stærkere fundament er vi klar til at reducere vores CO2-udledning yderligere.

Hvis du vil vide mere om PE-Redskabers arbejde med bæredygtighed, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Ole Gustafsson på obg@pe-redskaber.dk eller ringe på 73 84 51 01.PE RemoteCare

Systemet til overblik, service og vedligehold