Produktion i Danmark

PE-Redskaber blev grundlagt i 1992 og har siden da produceret i Danmark. Alle vores medarbejdere kan nikke genkendende til at en del er sket siden da og meget har ændret sig over tiden; vi er blevet mere digitale, benytter os af mere avancerede værktøjer og bestræber os samtidig på konstant at komme med nye, bedre ideer til, hvordan vi kan blive mere bæredygtige og miljøvenlige. PE-Redskaber bidrager til at nå et af Danmarks mål om at forstærke danske virksomheders produktionskompetencer for at kunne følge den globale efterspørgsel og dermed skabe grobund for massiv vækst samt beskæftigelsesvækst i dansk industri.

Den internationale klimadagsorden og globale konkurrence medfører øgede krav til bæredygtig- og effektiv produktion for danske industrivirksomheder, hvor fokus især er på at reducere råvare- og energiforbruget så meget som muligt. Bæredygtig produktion er ikke kun en opgave for ledelsen, men afhænger i høj grad også af medarbejderne og hvorvidt de besidder ’grønne kompetencer’, som kan understøtte bæredygtig forandring og innovation i virksomhederne.

PE-Redskaber har været hurtig til at tilpasse sig og samtidig investere i den nyeste, digitaliserede og højautomatiserede produktionsteknologi. Hvis man tilføjer, at Verdensbanken løbende kårer Danmark som det bedste land at drive erhverv, må man sige, at vores produktion har en top placering. Det skal nævnes, at Danmark ikke kun er vurderet højt på grund af forbedret teknologiudvikling, men også på grund af grøn og vedvarende energi, veludbygget infrastruktur, et arbejdsmarked og dygtige, motiverede medarbejdere med fremtidsorienteret tankegang, og vi taler af erfaring, kan sikkert bekræfte, at dette er sandt. Lad os komme lidt længere ind i det for at se, hvordan PE-Redskaber bidrager til disse målsætninger om dansk fremstillingskultur. 


"Flow" i produktionen

Et begreb der ofte bliver nævnt  under virksomhedernes organisering af produktionen er "flow", hvilket betyder at produktionen bliver tilrettelagt, så procestid og spildtid reduceres mest muligt. Produktionsenheder, maskiner og medarbejderteams er grupperet efter produktionsprocessen, så der er færre produktionsstop, mindre transporttid eller ophobning af produktlagrer. Hos PE-Redskaber har vi ikke kun alle produktionsenheder samlet ét sted. Alle enheder arbejder også tæt sammen samtidig med, at produktionen er placeret på samme lokation som produktudviklingsafdelingen. Det er en kæmpe fordel, hvis man tager de nuværende og stigende transportomkostninger i  betragtning i takt med de også stigende fragtpriser samt forurening forårsaget af hyppig transport. Derudover har vi også udviklet og skabt vores unikke servicesystem, PE RemoteCare og fundet frem til løsninger, hvor vi nøjes med kun at forny dele af redskaberne for netop at reducere transporttid, omkostninger og andre udfordringer. Dette med henblik på en mere beæredygtig tilgang til produktion. 

PE RemoteCare

Med det gennemtestede og innovative PE RemoteCare service- og vedligeholdelsessystem gør PE-Redskaber det nemt for skoler, foreninger, lærere/instruktører, redskabsansvarlige mm. at indsamle data og få et overblik over antallet af redskaber, deres lokation, værdi, alder, evt. slidtage og serviceeftersyn. Desuden giver systemet mulighed for hurtigt at reagere og rapportere skader samt at tilgå information såsom brugermanualer, instruktioner og reservedelslister. Så kan du med god samvittighed bruge din energi på gymnastikken og gymnasterne alt imens systemet holder overblikket for dig. Om du ønsker direkte assistance fra PE-Redskaber eller om du finder en anden løsning er helt op til dig. Det bedste ved det hele er, at vi håndterer alle redskaber og reservedele hertil - også selvom du har redskaber fra forskellige mærker. Med PE RemoteCare systemet sparer du tid, reducerer rejseomkostninger, er innovativt, nemt at bruge og effektivt.

Infrastruktur

En effektiv, veludviklet infrastruktur, der gør Danmark til din indgang til Skandinavien og forbindelse til Nordeuropa. Ifølge forskningscentret er 90% af erhvervsbeskæftigelsen placeret uden for Københavnsområdet. Det er praktisk, at PE-Redskaber ligger lige præcis dér – i den lille by Fole. PE-Redskaber ligger i et område i Syddanmark kaldet Triangle, hvor de fleste producenter er placeret. Dette er et strategisk sted at bygge en fremstilling, fordi det er tæt på alle hovedveje, hvilket fører til andre lande og gør det til et fremragende transportknudepunkt for både Nordeuropa, Skandinavien og Østersøregionen.

Medarbejdere 

Danmark er en frimarkedskapitalistisk økonomi med et stærkt socialt sikkerhedsnet for sine borgere. Vedligeholdelse og udvikling af danske produktionsarbejdspladser gennem øget fokus på nye produktionsformer, teknologi og medarbejderinddragelse. Danskerne er effektive, talentfulde og motiverede medarbejdere, der sikrer høj produktivitet og omkostningseffektivitet, som dokumenteret af IMD World Talent Report 2019. Desuden er danskerne fremtidsorienteret – ifølge EU-Kommissionen er Danmark den mest digitaliserede økonomi og samfundet i EU. Hvilket gjorde det nemmere for PE-Redskaber at blive digital og bruge hjemmesider, sociale medier, sælge online mm.


Nul spild 

Der er en god sammenhæng mellem dansk erhvervslivs styrker og den internationale efterspørgsel efter "velfærdsprodukter og -ydelser". Selvfølgelig er det næsten umuligt for en producent af gymnastikudstyr at være nul-spild-virksomhed, men vi gør vores bedste ved at reducere spild af materiale til et minimum. Vi skal for eksempel bruge meget materiale til en gymnastikmåtte, og der er en del klipning og tilpasning, derfor sender vi alle rester af materiale til vores samarbejdsfirma som laver de flotte forklæder af den.


Desuden laver vi reservedele og fx udskiftelige betræk. Det reducerer ikke kun omkostningerne for en kunde, men hjælper os også med at spilde mindre. Hvorfor ændre hele produktet, hvis du kun kan ændre den ødelagte del og både sikre penge og reducere forbrugerisme?

Teknologi

Det er fordelagtigt at producere produkter i et land med høj teknologisk udvikling, fordi der altid er adgang til nyeste teknologier nu og i fremtiden for at være up to date og øge effektiviteten mest muligt. Der er store fordele ved produktion i Danmark, når den omfatter eksempelvis brug af avanceret produktionsudstyr, produkter med højt videnindhold og unik produktion i mindre serier med behov for hurtig tilpasning, fx 3D-printere, som PE-Redskaber bruge til at producere mindre og billigere produkter eller produkters dele, som også tilskynder til at reducere spild og kun udskifte ødelagte dele. Selvom vi ikke har det produkt, som kunden har brug for, kan vores medarbejdere altid designe det og bruge en 3D-printer til at printe det. Dette er en effektiv metode til at tilfredsstille kundernes behov samt reducere omkostninger og tidsforbrug.


Grøn energi

En anden grund til, at PE-Redskaber er glade for at være en produktionsvirksomhed specifikt i Danmark, er, at dette land er et af de bedste at drive forretning i på grund af et lavrisikomiljø uden energinedetid eller arbejdskonflikt, der kan afbryde produktionen. Det er virkelig praktisk for os og vores medarbejdere at have et hurtigt internet, ingen nedetid for elektricitet og også vide, at vi bruger bæredygtig energi, mens vi arbejder. I dag er 67 % af elektriciteten i Danmark leveret af vind- og solenergi. I 2030 er det folketingets mål, at elsystemet i Danmark skal være fuldstændig uafhængigt af fossile brændsler. PE-Redskaber støtter FN's Sustainable Development Goals og vi arbejder i øjeblikket på Mål 9, som du kan læse om her. PE-Redskaber valgte dette land og fortsætter med at vælge det hver dag for virksomheden, fordi vi bekymrer os om miljøet og ønsker at bruge grøn energi til at være med til at reducere den globale opvarmning og forureningsprocessen.PE RemoteCare

Systemet til overblik, service og vedligehold